Авторски права mk-in.de
mk-in.de

Добра вест од Германија за македонските работници

Германската влада ќе го прошири системот за издавање шестмесечни визи со кои на луѓето надвор од ЕУ ќе им се…
mk-in.de

Среќен пат! Упатства за лица кои поседуваат виза

Кога сите податоци на Вашата визна етикета се коректни, нема пречка за Вашето патување. Ве молиме да ги проверите податоците…
виѕа-лекар-германија

Работна виза – Лекари со признато високо образование

При поднесување на барање секогаш треба да се поднесат следниве документи: − 2 формулари, читливо и целосно пополнети на германски…
виза-за-барање-работно-место-во-германија

Виза за барање работно место во Германија

Термини можат да се закажат само онлајн преку веб-страната од Германската амбасада. Барањето се поднесува само лично. Таксата за апликацијата…
Krankenhaus

Работна виза за здравстени работници

Напомена : Ова упатство дава информации за барателите на виза за вработување како помошник негувател/болничар. Ова упатство не важи за…
makedonci-vo-germanija

Потребни документи за виза за лица со високо образование – Еу Сина Карта

При поднесување на барање секогаш треба да се поднесат следниве документи: − 2 формулари, читливо и целосно пополнети на германски…
виза-со-работен-договор-германија-потребни-документи

Потребни документи за работна виза со Македонско државјанство

Термини можат да се закажат само онлајн преку врб-страната на Германската амбасада. Барањето се поднесува само лично. Таксата за апликацијата…
виза-за-склучување-на-брак-во-германија

Виза за склучување брак во Германија – потребни документи

При поднесување на барање секогаш треба да се поднесат следниве документи: − 2 формулари, читливо и целосно пополнети на германски…

© 2011-2019 mk-in.de. Сите права се задржани