Авторски права mk-in.de

Курсот за интеграција е на располагање на сите имигранти кои живеат постојано во Германија и зборуваat малку или не го познаваат германскиот јазик. Курсот за интеграција се состои од време на 600 часа и курсот за ориентација од 60 часа (од 01.03.2012). Покрај општите курсеви за интеграција се нудат исто така, посебни курсеви за жени и цели смејства, часовите се одржуваат попладне или навечер вкупно (945 ч.) Курсот за интеграција не е наменет за деца и млади луѓе кои се уште одат на училиште.

Она што се учи во текот на интеграција?

Во јазичниот курс ќе ве научат на правилен речник за сите важни области од секојдневниот живот и работниот свет. Во текот на ориентација ќе се запознаете со Германија и повеќето важни информации за закони и политики, културата и поновата историја на вашата нова Татковина. Ќе добијате информации за вашите права и обврски, но исто така и за секојдневниот живот во Германија, традиции, прописи и слободи.

Кои е задолжен да учествува?
• нови имигранти странци
• веќе кои живееат во Германија, странците кои немаат или имаат многу малку познавање на германскиот јазик

Кој може да учествува?
• граѓаните на ЕУ
• Старопреселени
• германски државјани кои немаат или имаат многу малку познавање на германскиот јаѕик

Што е следно?

Можете слободно да изберете и да се регистрирате таму со вашиот сертификат за подобност, ќе добиете или во бирото за странци (Ausländerbehörde) или во Сојузната служба за миграција и бегалци„ (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) „.
На крајот на курсот, мора да биде направен тест за јазик и тест за тек на ориентација.
Ако не го положите испитот, можете да го повторите курсот за обука со 300 часа и финалниот тест еднашда го повторите.

Колку ве чини да учествувате?

Сојузна Република Германија носи голем дел од трошоците за курсеви на интеграција. Вие се должни да учествувате со 1,55 € (од 2016/01/01) по час за трошоците. Под одредени услови, може да бидете ослободени од придонесувањата за трошоците. Сатроседелците не мора да платат надомест „Бесплатно„.

Ако успешно го положите завршниот тест во рок од две години, можи да си ги повратите трошоците со писмено барање половина од платеното. Покрај тоа, постојат начини патните трошоци да се надоместат сите или дел од нив.

Прво и основно за секој нов населен во Германија, за да бидете ценети,респектирани и прифатен од опшеството.

За подетални информации на Хрватски јазик Кликни овде

За подетални информации на Српски јазикКликни овде

Сподели:

Коментирај преку Facebook

© 2011-2019 mk-in.de. Сите права се задржани