Авторски права mk-in.de

Станбената  сопственост е важен столб на пазарот на домување. Исто така, тој има висок приоритет за обезбедување на индивидуално богатство и пензионирање. Постоечките градски структури се стабилизираат со станбен имот. Особено во структурно слаби региони, инвестициите во станбениот фонд имаат позитивен ефект врз целокупната урбана и селска структура.

 

Сопственоста е особено важна за семејствата со деца. Сојузната влада, според тоа, утврди во коалицискиот договор да воведе Баукиндергелд за промовирање на сопственоста на куќи за семејства со деца. Станбен детси додадток (Baukindergeld) конкретно ги поддржува семејствата и самохраните родители со деца кога за прв пат купуваат сопствен дом. Станбен детски додадток (Baukindergeld) го намалува индивидуалното финансиско оптоварување и им овозможува на многу семејства само чекор во сопственоста на домот.

 

Градење: Кој може да аплицира за станбен детски додадток (Baukindergeld)?
Предност за аплицирање имаат семејства или самохрани родители со најмалку едно дете на возраст под 18 години кое мора да живее во домаќинството на апликантот. Оданочливиот приход во домаќинството може да биде максимум. 75.000 евра годишно плус 15.000 евра по дете.

Сподели:

Коментирај преку Facebook

© 2011-2019 mk-in.de. Сите права се задржани