Авторски права mk-in.de
Закажете онлајн Термин во Општина Минхен.за следниве услуги можите да закажите Термин:

Преземање од страна на поединци:

Претпријатие во име на една компанија или организација
Друштва за студенти и јазик на учениците и студентите во Минхен

Трајно уверение за престој на државјани на ЕУ и ЕЕА во Минхен

Сината карта на ЕУ за странски државјани во Минхен
Трансфер на дозвола за престој електронски или електронски документ за патување

За сите други услуги можите исто така да добијате Термин, Терминот треба да го побарате преку е-пошта,
Задолжителни информации се Име и Презиме, датум на раѓање, телефонски број и  поим за што ви е потребен Терминот, за што се работи…
Имате на вебстраницата неколку е-пошти со букви, пример:

A-D:    abh321.kvr@muenchen.de
E-K:    abh322.kvr@muenchen.de
L-R:    abh323.kvr@muenchen.de
S-Z:    abh324.kvr@muenchen.de

Според буквите согласно со вашето Презиме одберете ја точната е-пошта.Лујге који се презиваат со почетна буква од А-Д „Според германската азбука се разбира„ доставаат барање на првата е-пошта, и така со ред по тој пример.

Пренасочи ме на страната Општина Минхен
Сподели:

Коментирај преку Facebook

© 2011-2019 mk-in.de. Сите права се задржани