Авторски права mk-in.de

[lockercat]

Безбеден доказ за идентиикација преку интернет

Онлајн-Идентификација со лична карта по електронски пат за да биде полесно да се користи и попривлечно. За законот за промовирање на електронската идентификација сега Сојузниот совет се согласи.

Секој што патува на интернет, има потреба да биде во можност да се потпри на идентитетот на соодветните комуникациски партнери. За ова, документот електронски идентитет е наменет. Ова им овозможува на граѓаните, но, исто така бизнисите и владите за да може безбедно да се идентификуваат со соодветните комуникациски партнери во мрежата.
Воведено од страна на федералната влада и усвоено од страна на Бундестагот ја промовира употребата и ширење на Онлајн-Идентификацијата со лична карта по електронски пат. Тоа го олеснува користењето на новите лични карти и проширувањето на своите апликации. Ова, исто така, на владината програма “Дигитална Владата 2020” ќе продолжи успешно дс се спроведува. Електронската Онлајн-Идентификацијата треба да се користи повеќе во администрацијата главно.

 

Употреба на функцијата на Еид

Легитимацијата со Еид функција, односно функција за електронска идентификација, беше воведена од 2010 година. Оваа функција им овозможува на граѓаните, јавните власти и бизнисите да бидат во можност да се идентификуваат сигурно на интернет.
Употребата на Еид односно функцијата досега остана далеку под очекувањата. Постапката за активирање е комплицирана и има многу малку опции за употреба. Предлог-законот поднесен до употребата на Еид ја олесни функцијата сега. За таа цел, правните пречки се отстранети и на претходните барања на Еид се прошири во функција.

 

Модерна администрација за граѓаните

Електронска Модерна администрација за граѓаните
Електронската Онлајн-Идентификација треба да се користи повеќе во јавниот сектор, особено. Тоа исто така предвидува договорот за коалиција, понатамошното проширување на поглавјето “Модерна администрација” Е-Владата го пропишува.
Но, граѓаните можат да го користат за приватните компании, како што се банки или друштва за осигурување и така успешно да ја користи онлајн електронската идентификација со лична карта.

 

Законот на прв поглед

во иднина сите нови лични карти ќе бидат издадени со подготвена функција за електронскиот така наречен Мах Weis идентитет.
Бизнисите и владините агенции полесно ќе добиваат дозвола за онлајн понуда за функциите на Онлајн-Идентификацијата. Надлежните органи за заштита на податоците ќе ја следат усогласеноста за заштитата на податоците;
Личното појавување во Администрација или во Банката не е потребно, лична карта може да се користи во иднина, за да се забрза процесот.

[/lockercat]

Сподели:

Коментирај преку Facebook

© 2011-2019 mk-in.de. Сите права се задржани