Авторски права mk-in.de

Детскиот додаток поправо барањето за детски додаток можите да го направите онлајн ..

Барање за детски додаток, мора да ги доставите следниве документи:

(Копија) извод на родените од детето
Даночен број „Steueridentifikationsnummer или скратено Steuer-ID„

Број од детски додаток (ако веќе имате)
Сметка број од вашата Банка (BIC / IBAN)

Кликни овде за пренасочување до онлајн сервисот

Сподели:

Коментирај преку Facebook

© 2011-2019 mk-in.de. Сите права се задржани